Spacer 3D po TWP w Siedlcach

30 kwietnia 2021 Realizacje

Spacer 3D po TWP w Siedlcach – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Siedlcach.

W tej realizacji widzimy, że spacery 3D mogą być sposobem na kojarzenie szkoły z przyjaznym, dobrze wyposażonym i przede wszystkim bezpiecznym miejscem. Wybierając Liceum, Szkołę Policealną lub Studia będziemy starali się wybrać miejsce i ludzi, którzy wzbudzają zaufanie. Ponieważ kolejne lata nauki często pomagają podjąć późniejsze decyzje życiowe i zawodowe, chcemy wybrać to co najlepsze.

Interaktywne Wnętrza TWP w Siedlcach pokazuje przyszłym uczniom, czego mogą się spodziewać po osobistej wizycie. To tutaj będą się uczyć i nabywać doświadczenia.

A może technikum zawodowe – odwiedź „Elektryka” lub „Budowlankę”

Losowe realizacje

Projekt i realizacja semidea.pl